Statuten Coöperatie

De Coöperatieve Vereniging Beko u.a. staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30039642.

De grondregels en bepalingen, zijn notarieel vastgelegd en opgenomen in de statuten (Pdf).