Menu
totaalpartner in business

Leden centraal

Door de coöperatieve structuur onderscheidt Beko zich sterk van commerciële bakkerij-organisaties. In de coöperatieve gedachte staan de ledenbelangen centraal.

De Beko-leden zijn eigenaren van de coöperatie. Zij worden vertegenwoordigd door de ledenraad, die bestaat uit actieve bakkerijondernemers uit vier regio’s.

Het hoofdbestuur van de coöperatie (dat ook bestaat uit leden en een coöperatiedirecteur) legt verantwoording af aan de ledenraad.
De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie en de ondernemingen die daaraan verbonden zijn.

Onze organisatiestructuur

Regionale betrokkenheid

De coöperatieve structuur is gericht op behoud van regionale betrokkenheid, invloed en belangenbehartiging. De vier regio’s vaardigen daarom elk vijf bestuursleden af. Zestien hiervan (uit elke regio vier) vormen de landelijke ledenraad. De andere vier (uit elke regio één) vormen samen met de coöperatiedirecteur het hoofdbestuur van de Coöperatieve Vereniging Beko.

Statuten Coöperatie

De Coöperatieve Vereniging Beko u.a. staat ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30039642. De grondregels en bepalingen, zijn notarieel vastgelegd en opgenomen in de statuten (PDF)

Aftreedschema bestuur en ledenraad

In de statuten van de Coöperatieve Vereniging Beko u.a. is vastgelegd dat bestuursleden en leden van de ledenraad maximaal vier jaar zitting mogen hebben. Hier is voor gekozen om continuïteit te waarborgen en om tijdig ruimte te maken voor nieuw talent. Aftredende leden kunnen eenmaal worden herbenoemd.

In dit Aftreedschema (pdf) leest u wanneer de termijnen van de huidige regionale en hoofdbestuursleden aflopen.

Meer informatie of direct lid worden?

Bel vrijblijvend 0413 - 316 800 of mail ons.

BEKO ORGANISATIE

5 specialisten, <br/>1 totaalaanbod
Beko-bedrijven
5 specialisten,
1 totaalaanbod
Alles wat u nodig hebt, maar dan onder één paraplu én tegen de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
Leden centraal
Organisatiestructuur
Leden centraal
Beko onderscheidt zich sterk van commerciële bakkerij-organisaties: voor de coöperatie staan de ledenbelangen centraal.
Unieke ledenvoordelen
Voordelen
Unieke ledenvoordelen
Als lid van Beko Coöperatie profiteert u extra: van ledenvoordeel, bonussen en instemmingsrecht.
Ledenraad en hoofdbestuur
Wie is wie
Ledenraad en hoofdbestuur
De Beko-leden worden vertegenwoordigd door de ledenraad, die bestaat uit actieve bakkerij-ondernemers uit vier regio’s.