Menu
totaalpartner in business

Hoofdbestuur en Raad van Commissarissen

Het hoofdbestuur van de coöperatie bestaat uit vier leden die alle Beko-regio's representeren:

Beko Noord
Folkert Baarsma
Boornbergum
Baarsma Fryske bakkerij
Brood- en Banketbakkerij
06-18095791
Beko Zuid
Alexander Bekkers
Veghel
Bakkerij Bekkers
Brood- en Banketbakkerij
06-53622553
Beko Midden
Luc van den Burgt
Hilversum
Banketbakkerij Burgt
Banketbakkerij
06-10886626
Beko West
Chris Vreugdenhil
Maasdijk
Bakkerij Vreugdenhil
Brood- en Banketbakkerij
06-51216301


en de coöperatie directeur die de Beko-bedrijven vertegenwoordigt:

Coöperatie Directeur
Marquerithe Verheul
Veghel

06-22234677

De Raad van Commissarissen wordt gevormd door:

Jan Willem de Lange


Hanneke Cunnen-Litjens


Steef Hallegraeff


Aftreedschema bestuur en ledenraad

In de statuten van de Coöperatieve Vereniging Beko u.a. is vastgelegd dat bestuursleden en leden van de ledenraad maximaal vier jaar zitting mogen hebben. Hier is voor gekozen om continuïteit te waarborgen en om tijdig ruimte te maken voor nieuw talent. Aftredende leden kunnen eenmaal worden herbenoemd.

In dit Aftreedschema (pdf) leest u wanneer de termijnen van de huidige regionale en hoofdbestuursleden aflopen.