Menu
totaalpartner in business

Duurzaam op weg binnen Beko

Duurzaamheid is een belangrijk begrip binnen alle Beko-bedrijven. Met dit relatief brede begrip duiden we de balans aan tussen mens (People), milieu (Planet) en economie (Profit). Wij geloven dat we de balans tussen die drie P’s kunnen verbeteren en hiermee de invloed van ons handelen minder belastend maken voor de volgende generaties.

Als we goed samenwerken met alle partijen waarmee we van doen hebben, lukt dat beter. Wij streven naar een transparante, verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering samen met en ook richting onze leden, klanten en leveranciers. Als Beko-bedrijven hebben we impact op onze omgeving. Daarvan zijn we ons terdege bewust. Beko voelt de verantwoordelijkheid om in beweging te komen voor de wereld om ons heen en een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Daarom zetten we steeds meer in op milieuvriendelijke verpakkingen, kopen grondstoffen en machines in bij partijen die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord produceren en besteden zorg en aandacht aan onze medewerkers. We werken waar we kunnen aan de duurzame keuzes voor mens, milieu en economie.

Download hier ons volledige duurzaamheids-statement (pdf). Voor meer informatie of bij vragen over de inhoud neem contact met ons op via: 0413 31 68 00 of info@beko-cooperatie.nl.
Bij Beko zijn we zuinig op elkaar en op de wereld om ons heen. We beseffen wat de impact van ons handelen is en welke ‘footprint’ we daarmee achterlaten. Daarom wegen we in alles wat we doen af of het efficiënter, minder belastend en/of gezonder kan. We kiezen liever voor de beste dan voor de snelste oplossing. Immers: alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Onze medewerkers: onze ambassadeurs

Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs. De kern­waarde die daarbij hoort binnen Beko is BLOE: betrokken, loyaal, open en evenwichtig. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers fit en vitaal zijn en met plezier hun werk verrichten. Beko stimuleert medewerkers om zich te blijven ontwikkelen door middel van opleidingen en trainingen. Groei en ontwikkeling geven energie en brengen ons als organisatie en samenleving verder. Bovendien voeren we actief beleid op het gebied van ergonomische lichaamsbelasting: we verstrekken de nodige hulpmiddelen om belasting te voorkomen, zoals zit-sta-bureaus of een elektrische Movexx voor laden en lossen van rolcontainers. Periodiek wordt de tevredenheid van onze medewerkers gemeten met het doel die te verbeteren. Daarnaast ondersteunt Beko haar medewerkers ook in hun maatschappelijk functioneren. Dit doen we door betrokkenheid te tonen bij hun persoonlijke wel en wee. Voorbeelden hiervan zijn: begeleiding tijdens ziekte door een erkende arbodienst en coaching bij financiële en maatschappelijke problemen.

Onze Beko-bedrijven spannen zich iedere dag weer in om een kwalitatief hoogwaardige partner te zijn voor leden, klanten en leveranciers.

Risicobeheersing, ARBO, veiligheid en continuïteit vormen hierin een belangrijk onderdeel. Daarom zijn diverse Beko-bedrijven gecertificeerd volgens de strenge norm van BRC Storage & Distribution. Binnen deze norm zijn ook diverse MVO-normen opgenomen. DNV-GL voert jaarlijks een audit uit om de gecertificeerde Beko-bedrijven te toetsen.

Onze Beko-bedrijven spannen zich in om duurzame producten in de markt te zetten. Zo kopen Beko Groothandel en Stolp International onder licentie van Organic, UTZ en RSPO. Beko werkt bij voorkeur met leveranciers die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is voor onze klanten aantoonbaar via diverse certificeringen, zoals bijvoorbeeld Sedex, Amfori, SA8000, MVO-rapporten en Ecovadis.

magazijn

De kwaliteitsnormen van onze Beko-bedrijven worden aangevuld met een eigen verklaring op basis van ISO 26000. Op basis van deze MVO-norm leggen de verschillende bedrijven rekenschap af over de effecten van hun bedrijfsvoering op de maatschappij, het milieu en de economie en in het bijzonder over de eventuele negatieve effecten. MVO wordt geïntegreerd in onze kwaliteitsnorm, zodat maatregelen worden genomen om herhaling van eventuele negatieve effecten te voorkomen. Monitoring vindt plaats door middel van audits, actielijsten en een vaste plek op de agenda van MT-vergaderingen.


Code of conductBeko heeft een zogenaamde ‘Code of conduct’ opgesteld voor haar leveranciers, zie de illustratie hiernaast. Hierin staan de basisvoorwaarden vermeld waaraan een leverancier minimaal moet voldoen op het gebied van maatschappelijke verantwoording

Daarnaast wordt ook in de leveranciersaudit ruim aandacht besteed aan MVO onderwerpen. Voor de Beko-bedrijven geldt een Gevaren Indicatie en Risico Inventarisatie op grondstoffen, processen en de zogenaamde basisvoorwaarden waaraan de bedrijven moeten voldoen. Deze GIRA is aangevuld met Food defense- en foodfraude-onderdelen en samen met de grondstof risicoanalyse beschikbaar voor afnemers.
foodmilesOok op logistiek gebied streeft Beko continu naar verbeteringen die bijdragen aan de reductie van CO2 voor een beter milieu en een gezondere leefomgeving. Denk hierbij aan de inzet van:

  • transportsynergie > synergie van droge, gekoelde en bevroren producten op rolcontainers en pallets met één vrachtwagen naar één adres;
  • LZV’s > vrachtwagens met een extra trailer, waardoor met één truck 60% meer rolcontainers kunnen worden vervoerd;
  • Euro 6-trucks > voor duurzame distributie door lage uitstoot;
  • elektrische koelmotoren > trailers die elektrisch worden gekoeld, waardoor brandstof (diesel) wordt bespaard;
  • het nieuwe rijden > zuinig rijden waardoor brandstof wordt bespaard. Onze vrachtwagenchauffeurs volgen een training die gericht is op het slim gebruik van een vrachtwagen waardoor er minder brandstof gebruikt wordt, er minder slijtage aan banden ontstaat en er minder onderhoud nodig is. Bovendien worden in deze training tips gegeven voor een ontspannen en anticiperende rijstijl ten behoeve van het verbeteren van de verkeersveiligheid.
  • meerdere vestigingen/hubs in Nederland > dichterbij de klant en de afleveradressen gevestigd zijn, betekent een hoge beladingsgraad, minder kilometers en brandstofbesparing.

groene stroomBeko bekijkt de mogelijkheden voor het inzetten van elektrische transportmiddelen en onderzoekt mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden met transporteurs en andere netwerken. Ook streven we naar een verdergaande ketensamenwerking met onze klanten.

De Beko-bedrijven zetten in op moderne route-plansystemen. Door separate planningen te centraliseren is actief ingezet op het genereren van efficiëntere routes. De capaciteit wordt hiermee beter benut en er worden minder onnodige kilometers gereden. Daarmee wordt het brandstofverbruik en de uitstoot van CO2 gereduceerd.

Koelen en vriezen

energieKoel- en vriesmotoren zijn echte energievreters. Door bij de vervanging ervan gebruik te maken van de nieuwste technologie en slimme ideeën worden de risico’s op uitval kleiner en het energieverbruik aanzienlijk lager. Waar mogelijk wordt de restwarmte van de koelmotoren gebruikt om de kantoren te verwarmen.

LZV
afval scheidenBinnen de Beko-bedrijven streven we naar een kantooromgeving zonder papier. Dat wil zeggen dat we actief inzetten op een werkomgeving waarin het gebruik van papier overbodig is gemaakt of grotendeels is gereduceerd.

Veel papieren documenten zijn daarom omgezet naar digitale bestanden. Nieuwe dossiers worden digitaal aangemaakt, opgeslagen en niet meer geprint. Mocht er toch iets moeten worden uitgeprint, dan wordt dit gedaan op een milieuvriendelijke printer die gebruikmaakt van wax-linten in plaats van inktpatronen. Contracten en vergelijkbare documenten worden digitaal ondertekend en verzonden en toeleveranciers wordt gevraagd hun factuur digitaal te verzenden. Het fysiek toesturen van facturen wordt actief ontmoedigd.recycling

Afval scheiden

Afval scheiden lijkt al heel gewoon. Beko zet hier echter actief op in. Denk bijvoorbeeld aan het scheiden van papier en karton, plastic, hout, ijzer, batterijen of oliën en vetten. Een groot deel van ons afval kan worden gerecycled en dus worden hergebruikt. Recycling van materialen kost vaak minder energie dan het winnen van grondstoffen enhet produceren van nieuwe materialen. En een deel van afgekeurde grondstoffen kan verwerkt worden tot veevoeder. Zo levert Beko dus een actieve bijdrage aan de verbetering van het milieu en een besparing op nieuwe grondstoffen en kosten.
kantoor

Verlichting

Op alle vestigingen van de Beko-bedrijven zijn of worden verlichtingsbronnen vervangen door duurzame en meer efficiënte lichtbronnen: ledverlichting. Dit leidt vanwege lager energieverbruik vervolgens ook weer tot energiebesparing.
recyclingBeko heeft diverse duurzame verpakkingsmaterialen in haar assortiment opgenomen. Er zijn bijvoorbeeld bakvormen van cacaopapier voor cakes, cupcakes, muffins en taartjes. De basisgrondstof van deze bakvormen zijn de celstoffen van cacaoschillen.

Ook zitten er duurzame broodzakken en biologisch afbreekbare blokzakken in het assortiment. Beko Verpakkingen werkt met Qarton: een verpakkingsmateriaal dat is gemaakt van FSC-gecertificeerd karton uit Nederland. Dit keurmerk geeft de zekerheid dat de grondstof afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Voor het eventuele venstermateriaal wordt geen plastic gebruikt; de vensters zijn gemaakt van biologisch materiaal dat wordt geproduceerd van maïs. Beko heeft bovendien de katoenen broodzak geïntroduceerd: een broodzak die herbruikbaar is door de consument.

duurzame verpakkingen