Prijsnoteringen maart

12 maart 2018 |

Bekijk hier de prijsnoteringen van maart

Granen
De tarwemarkt is nog weinig in beweging geweest ten opzichte van februari. De winterweek was kort maar heftig, maar heeft uiteindelijk geen “schade aan de markt” toegebracht. Daar waar de vorst het strengst was (Balkan) lag genoeg sneeuw om de tarwevelden de beschermen. De winterperiode was te kort om echt hinder te ondervinden van ijsgang op de Duitse kanalen/rivieren. Aanvoer van tarwe is niet in gevaar geweest.
Wel is duidelijk dat er door het natte najaar en winter in met name Noord Duitsland, noord Polen en Scandinavië een groter areaal aan zomertarwe zal worden ingezaaid. De akkers bleven te lang nat om wintertarwe te zaaien. Zomertarwe levert minder opbrengst op per hectare dan wintertarwe, maar aan de andere kant hebben deze akkers “meer rust” gekregen dat het verschil minimaal kan zijn.
De export buiten de EU is nog steeds historisch laag. Er ligt nog veel tarwe in de schuren te wachten op betere prijzen. Nog steeds bepaalt de feed markt de tarweprijzen. Gemiddeld kost een ton feedtarwe momenteel € 175,--/mt. De premies op de hoog eiwit tarwesoorten blijven onverminderd hoog en de verwachting is dat dit zal blijven tot nieuwe oogst.

Zuivel
Na de flinke daling op de boternotering moesten we toch in februari weer een flinke prijsstijging noteren. Dit komt door de extra vraag in verband met Pasen en ook doordat kopers hun uitgestelde vraag begonnen in te vullen. In Nederland is de melkproductie al een aantal maanden hetzelfde. In onze omringende landen echter is na een lange periode van lage productie nu flinke productiestijgingen te zien. Over het gehele jaar 2017 is een toename van 2% aan melkproductie genoteerd. Duitsland, Frankrijk en de UK zijn de landen waar de melkproductie het meest is gegroeid. De melkprijzen blijven hierdoor onder druk staan en de garantieprijs is weer met € 0,25/100 lt. gezakt.

Olie
Ontvingen we vorige maand nog berichten dat er eindelijk regen is gevallen in Argentinië om de soja oogst te redden, krijgen we nu berichten dat er zoveel regen is gevallen dat er een groot verlies van de oogst dreigt. Fysiek stijgt de sojaolie prijs en neemt daarbij de raapolieprijs op sleeptouw.

Terug naar overzicht