Prijsnoteringen juni

08 juni 2017 |

Klik hier voor de prijsnoteringen juni 2017

Granen

Ten opzichte van bericht Mei 2017 is er weinig verandering. Het weer in Europa is nog steeds zeer gunstig voor een goede oogst. Dat geldt ook voor Frankrijk en Oost-Europa. Als het strengere bemestingsbeleid niet door elke Duitse teler is gevolgd, zouden de prijzen (premies) op de hoog eiwit tarwes zelfs nog wel kunnen zakken.
Er wordt momenteel weinig verhandeld in afwachting van de nieuwe oogst. Er moet nog wel rekening worden gehouden met eventuele schade na de periode van extreme kou in Noord-Amerika/Canada. De markt daar blijft “nerveus”. Tot op heden reageert de matif nog niet op de CBOT, maar als daar verandering in komt, zullen de tarweprijzen alleen maar stijgen.

Zuivel
De boterprijs blijft flink onder druk staan. Na het wegvallen van de melkquotum, kwam de overheid met het fosfaatreductieplan wat ervoor zorgde dat het aantal melkkoeien in NL weer fors daalde. Niet alleen in NL is de productie van melk gedaald. In Duitsland wordt er ruim 4% minder melk gewonnen, in Frankrijk 3,2% en in de UK zelfs 5,1%.
Toch is dit niet de hoofdreden waarom de boterprijzen blijven stijgen. De vraag naar melkvet is sinds medio 2016 gestegen met name vanuit Azië, China. In China kan de inlandse melkproductie de vraag niet aan. De productie is zelfs gedaald met 4% terwijl de consumptie in China jaarlijks stijgt met 2 tot 5%. De totale import 2017 van China zal naar verwachting stijgen met 20%. Doordat de melkvet-/botervoorraden in Azië zo laag zijn, raakt de markt overspannen.

De Europese botervoorraden zijn ook sterk gereduceerd. Dat zorgt ook voor opwaartse prijsdruk. Daar komt nog bij dat volgens de zuivelhandel er een wereldwijde omslag is waar te nemen in het consumptiepatroon. (Boter)vet was lange tijd uit de gratie bij de consument. Momenteel beleeft botervet wereldwijd een ware revival; verse roomboter, volle Griekse Yoghurt, Skyr, het màg weer. De leeggevallen plek in het verdomhoekje wordt nu meer en meer ingenomen door koolhydraten en suikers. Ondanks de hoge prijs blijft de levensmiddelenindustrie boter aankopen; bedrijven willen produceren wat de markt vraagt en vervangen steeds vaker plantaardig vet door melkvet.

Terug naar overzicht