Prijsnoteringen januari

08 januari 2018 |

Bekijk hier de prijsnoteringen van januari

Granen

Begin december werd nog gedacht dat de Matif eind december een stijging zou kunnen door-maken, omdat de fondsen dan hun “winsten zouden pakken”. Maar dat bleek achteraf reuze mee te vallen. De Matif heeft de hele maand december zelfs een neerwaartse trend gehad en schommelt nu al een aantal weken op of onder de € 160,-. Een reden hiervoor is dat de winter in Rusland tot op heden vrij zacht is gebleven; het vaarwater is nog steeds ijsvrij. Met andere woorden; de tarwe-export van Rusland naar Europa is langer doorgegaan dan normaal en heeft daardoor een dempend effect gehad op de Matif. Zolang de vraag naar Europese tarwe laag blijft, is de verwachting dat de Matif niet zal stijgen en wellicht nog verder zal gaan zakken. Ook de premies op de hoog eiwit tarwe zijn stabiel gebleven over de afgelopen weken. Het wachten is nu op de winter. Deze kan logistiek gezien extra kosten met zich meebrengen bij situaties van ijsgang of hoog-/laagwater op de rivieren in Duitsland en (noord)Frankrijk.

Zuivel
Wat al eerder is aangekondigd, wordt nu ook zichtbaar in de melkprijs. De melkgarantieprijs is flink lager voor januari 2018. Dit is het gevolg van de dalende boter-,room- en melkpoederprijzen. De melkproducenten moeten met de oude melkprijzen meer betalen en daartegenover staan mindere opbrengsten van de melkproducten. Dus het is meer dan logisch dat de melkprijzen moeten zakken. Wereldwijd is er nog te veel melk en te weinig vraag naar met name melkpoeders. De verwachting is dat de melkmarkt voorlopig overspannen blijft.

Olie
Ondanks de vele bewegingen in de markt, zijn de plantaardige oliën de afgelopen we-ken stabiel gebleven. De toenemende vraag naar biodiesel heeft effect op het aanbod soja- en raapolie. Maar ook de lang aanhoudende droogte, in met name Argentinië, gaat ook zijn effect krijgen op de soja oogst. Ten-zij er snel neerslag valt, dan verdwijnen de negatieve verhalen als sneeuw voor de zon.

Eieren
Traditioneel is er een lichte daling net voor kerst, maar de prijzen zijn nog op een aan-zienlijk hoog niveau. Er zijn nog steeds ca. 200 bedrijven geblokkeerd vanwege Fipronil, waardoor het aanbod minder is dan normaal. De verwachting is dat de daling lichtelijk zal doorzetten, maar dat het richting Pasen weer omhoog zal gaan.

Terug naar overzicht

Bekijk ook: