Menu
totaalpartner in business

Wij willen bakken!

19 oktober 2022

Zaterdag 22 oktober 2022 doven honderden ambachtelijk bakkers het licht in hun winkels, uit bezorgdheid en uit protest tegen de tot nog toe ontoereikende energie-compensatieregeling die het kabinet voorstelt.

Het licht in de winkels wordt vervangen door kaarslicht. Een ‘fluwelen protest’ dat publieksvriendelijk is, maar die wel een duidelijke boodschap uitstraalt richting consument en politiek, namelijk: het water staat vele ambachtelijke bakkers in Nederland tot boven de lippen.

De deelnemende ambachtelijke bakkers voeren zaterdag actie in hun winkels en op sociale media. Ze doen letterlijk het licht uit… hopelijk niet voorgoed.

Energiekosten niet meer op te brengen 

Bakkers uit zien hun bedrijven ten onder gaan door de toenemende kostenstijgingen. De energieprijzen kunnen de nekslag betekenen, dat gebeurt inmiddels al. Ambachtelijke bedrijven die soms al meer dan 100 jaar bestaan, zien zich genoodzaakt de deuren te sluiten of het faillissement aan te vragen. Het bakken van de eerste levensbehoefte, wat brood altijd is geweest voor Nederlanders, is niet meer op te brengen met de huidige energieprijzen. En ook al zijn gebak en banket geen eerste levensbehoeften, ze maken het leven wel  vrolijker of bieden troost.

Overheid blijft in gebreke

De overheid heeft tot nu toe te weinig oog voor de explosieve energieprijzen in de bakkerijsector of overziet de werkelijke consequenties niet voldoende. Behalve de productie van brood, banket, gebak en chocolade, hebben ambachtelijke bakkerijen in dorpen en steden ook een maatschappelijke functie. De winkels in dorpen en steden voorzien niet alleen in een behoefte met hun voedingsaanbod, maar vervullen ook in sociaal opzicht een belangrijke bijdrage aan een prettige leefomgeving. Het mkb is bovendien de grootste werkgever in Nederland.

Wanneer gaat het kabinet inzien dat wanneer winkels in deze sectoren, de bakker met brood als eerste levensbehoefte voorop, moeten sluiten, dit een enorme impact heeft op de totale samenleving? Op dit moment voelt de aangekondigde steun als gebakken lucht en door deze actie hopen wij dat ons mooie ambacht niet als een nachtkaars uitgaat.

Wij willen door bakken!

Daar krijgen we energie van!

Ook interessant om te lezen