Menu
totaalpartner in business
26 maart 2019

Valt er nog iets te leren? Jazeker!

De ontwikkelingen in de bakkerijbranche gaan razendsnel. Wat doen ondernemers en medewerkers eigenlijk om op de hoogte te blijven? Investeren zij juist wel of niet in ontwikkeling? Om dit te onderzoeken voerden de ‘sociale partners van de bakkerijsector’ eind 2018 een online onderzoek uit, in samenwerking met de Nationale Bakkerij Academie (NBA) en het Bakery Institute.

In totaal vulden 195 werknemers en 77 werkgevers uit de ambachtelijke en de industriële bakkerij het online onderzoek in.

De bakkerijbranche wil zich ontwikkelen!
 • 2 op de 3 werkgevers wil méér doen aan personeelsontwikkeling.
 • 90% van de werknemers vindt het belangrijk om zich in hun vak te ontwikkelen.
 • 47% maakt zelf ontwikkelingsplannen.

Leren van collega’s is belangrijk
 • 70% leert van collega’s, 31% bezoekt een ander bakkersbedrijf en 22% bekijkt inspiratie/instructievideo's.

Training? Graag direct toepasbaar en inspirerend!
In de keuze voor een training vinden werknemers verschillende kenmerken belangrijk:
 • ⅔ werknemers wil trainingen die direct toepasbaar zijn en die inspireren door nieuwe kennis en methoden.
 • 39% wil graag dat training is toegespitst op het eigen bedrijf. 
 • 41% wil graag een aanbieder met een frisse blik.

Werknemers motiveren? Graag trainen onder werktijd en meer waardering en persoonlijke aandacht
 • 47% wil trainingen graag onder werktijd.
 • 34% wil graag meer persoonlijke aandacht.
 • 31% wil meer studiemateriaal aangeboden krijgen.

De 3 grootste problemen voor personeelsontwikkeling volgens werkgevers:
 • Krappe arbeidsmarkt, het is moeilijk om goed personeel te vinden.
 • Te laag niveau bakkerijopleidingen.
 • Lange termijn planning komt er niet van.

Uit het onderzoek komen nog veel meer interessante resultaten. Deze gaan de sociale partners van de bakkerijsector inzetten om ontwikkeling van de sector te stimuleren. De bakkerij hoeft daar natuurlijk niet op te wachten, de resultaten zijn hopelijk concreet en prikkelend genoeg om er zelf in het eigen bedrijf mee aan de slag te gaan.

Gedetailleerde gegevens vanuit het onderzoek, uitgesplitst in ambachtelijke of industriele bakkerijen kunt u opvragen bij de heer P. Passchier. info@sociaalfondsbakkersbedrijf.nl

Ook interessant om te lezen