Informatieplicht energiebesparing

17 april 2019 |

Verbruikt uw bedrijf jaarlijks vanaf 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent)? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Vanaf 1 juli 2019 komt daar nog een wettelijke verplichting bij. U moet namelijk vóór die datum rapporteren in het eLoket van RVO welke maatregelen u hebt uitgevoerd.

Informatieplicht Energiebesparing
De Informatieplicht Energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer, die sinds 1993 van kracht is. Daarin is vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik (50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent)) maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 zijn zij ook verplicht om de genomen maatregelen te rapporteren.

Bij het rapporteren in eLoket neemt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) als uitgangspunt. Er is voor 19 bedrijfstakken een EML opgesteld. Kies de bedrijfstak die het meest op u van toepassing is. Dan ziet u op hoofdlijnen welke thema’s voor uw bedrijfstak gelden. Als u niet onder een van de 19 bedrijfstakken valt en er dus geen passende EML is, kies dan de lijst ‘Bedrijfstak zonder EML’.

Hernieuwbare energie is geen energiebesparende maatregel
Het toepassen van hernieuwbare energie, zoals zonne- of windenergie geldt niet als energiebesparende maatregel. Bij energiebesparing gaat het om het voorkomen of verminderen van energieverbruik. Voor de energiebesparingsplicht gaat het bijvoorbeeld om het toepassen van energiebesparende technieken, zoals isoleren van uw gebouw of het toepassen van ledverlichting. Het gaat om maatregelen die het verbruik van kWh elektriciteit en/ of m3 aardgas(equivalenten) verminderen.

Bekijk het filmpje en download de PDF Handleiding eLoket informatieplicht en energiebesparing. 
Heeft u daarna nog vragen?
Stuur dan een mailtje naar Beko Advies: info@beko-advies.nl


Handleiding eLoket Informatieplicht energiebesparing

Film Informatieplicht energiebesparing

Terug naar overzicht