Menu
totaalpartner in business
Bestuursvoorzitter Aike Hilvers

Bestuursvoorzitter Aike Hilvers

29 November 2021

Sinds 2019 is Aike Hilvers voorzitter van het bestuur van Beko Coöperatie. De Arnhemse bakker heeft al veel meegemaakt in zijn bestuurlijke periode. Maar altijd streeft hij naar gezamenlijkheid: goed overleg tussen de diverse partijen. Botsen mag – maar uiteindelijk moet er consensus zijn. “We doen het samen – Beko is niet voor niets een coöperatie.”

door Linda van 't Land

Aike Hilvers, samen met zijn broer André en zus Wilma jarenlang eigenaar van Bakkerij Hilvers met veertien filialen in en rondom Arnhem, wordt in 2012 gevraagd als bestuurslid van de regio Beko-Zuid. “Ik trad aan als opvolger van Jos den Otter, die voorzitter van de NBOV werd”, vertelt Aike. “Aan het eind van 2019 schoof ik vrij onverwachts door naar de rol van voorzitter van Beko Coöperatie. Een uitdagende functie, en ik heb dan ook wel even met mijn broer en zus moeten overleggen voordat ik ja zei. Maar wij geloven er alle drie in, dat je de dingen samen moet doen. Dus het voelde niet meer dan logisch om aan deze oproep vanuit Beko Coöperatie gehoor te geven.”

Coöperatiedirecteur

Aike’s bestuursperiode is best een roerige periode. “We hebben de fusie van vier verschillende coöperaties gehad en er is een aantal directeuren de revue gepasseerd. Er moest een nieuwe organisatie worden gebouwd en dat heeft heel wat voeten in de aarde gehad.”

 Lovend is Aike over de komst van coöperatiedirecteur Marquerithe Verheul, voor wiens aanstelling hij zich samen met andere, toenmalige bestuurders persoonlijk hard heeft gemaakt. “Doordat Marquerithe lid geworden is van het hoofdbestuur, is zij medeverantwoordelijk voor de bestuursbesluiten. Ze is bovendien directeur van alle Beko-bedrijven. Dat heeft zoveel meer snelheid en dynamiek binnen de organisatie gebracht. Voorheen duurde het soms letterlijk maanden, voordat besluiten die in het bestuur waren genomen daadwerkelijk van kracht werden. Nu discussiëren we aan de bestuurstafel over een bepaald onderwerp, zien en horen hetzelfde als bestuur en directie en nemen soms aan tafel al een besluit. Dan kun je in principe de volgende dag aan de concrete uitvoering beginnen. Een situatie die veel meer past bij deze tijd en waar ik erg blij mee ben.”

Nieuw strategisch plan

Momenteel denkt het hoofdbestuur mee met het MT over de voorbereidingen van een nieuw strategisch plan. “Waar liggen mogelijkheden en kansen voor de toekomst? We zaten in een krimpende markt, maar uitgerekend corona heeft de ambachtelijke bakkerij veel gebracht. Een deel van de groei uit deze periode lijkt te kunnen worden vastgehouden. Consumenten hebben hun lokale winkeliers herontdekt en waarderen zijn vakmanschap. We kijken naar het nijpende tekort aan grondstoffen, naar de hoge energieprijzen en beraden ons constant op actuele ontwikkelingen. Binnen Beko Verpakkingen zoeken we bijvoorbeeld naar duurzame alternatieven voor kunststof. We volgen trends, bezoeken beurzen, laten ons voorlichten, proberen dingen uit en komen tot conclusies. Dat is een continu proces en speelt op heel veel fronten.”

Grote kansen ziet Aike in duurzaamheid in het algemeen. “We onderzoeken bijvoorbeeld of we alles met grotere vrachtwagens moeten blijven rondbrengen of wellicht ook met kleinere wagens kunnen bezorgen. We hebben miljoenen geïnvesteerd in moderne magazijnen en in ons gekoelde transport. Er ligt binnen de diverse Beko-bedrijven een heel grote focus op kwaliteit en we hebben zes fulltime medewerkers in dienst om die kwaliteit dagelijks te bewaken. Beko Groothandel, Beko Verpakkingen en Stolp International zijn dan ook BRC-gecertificeerd.”

Eenheid

Dat de ledenvergaderingen van Beko Coöperatie vrij slecht worden bezocht, zou volgens Aike kunnen duiden op uitsluitend tevreden bakkers. Maar hij weet wel beter. “We hebben zestienhonderd leden en ik denk dat zij zo’n dertienhonderd meningen vertegenwoordigen. Het valt dus niet mee om het iedereen naar de zin te maken. Ik wil leden vooral oproepen om de Beko-organisatie als méér dan een groothandel of inkoopvereniging alleen te zien. Beko is een coöperatie: van en voor de bakker. Daarom hebben wij ook bedrijven als Beko Advies, Beko Techniek en Stolp International in ons midden. Beko is een unieke organisatie en biedt de ambachtelijke bakker een totaalpakket. Daarbij streven wij eerder naar lagere inkoopprijzen dan naar hogere winst, omdat dat in het voordeel is van onze leden. Dat gevoel van saamhorigheid: dat zou ik heel graag nog verder willen verspreiden onder onze leden.”

Samen doen: het is een rode draad in alle activiteiten van Aike Hilvers. Daarom stemt het hem ongelooflijk trots dat hij sinds een jaar of twee eenheid voelt ontstaan binnen de Beko-organisatie. “Het heeft tijd gekost om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Maar ik heb het gevoel dat we daar echt in geslaagd zijn. De diverse Beko-bedrijven werken onderling steeds meer en steeds beter samen. Er is ook goed overleg tussen de verschillende partijen en dat maakt me oprecht blij. Ik heb daar veel energie in gestoken en ik zal dat blijven doen. Er moet consensus bestaan tussen de diverse gremia die voor Beko Coöperatie de stip op de horizon bewaken. Wij zijn niet voor niets een coöperatie. In die gezamenlijkheid ligt de meerwaarde.”

Onderstaande foto's zijn gemaakt bij het filiaal van Bakker Hilvers in Oosterbeek.

Ook interessant om te lezen

  Adriaan van Heeswijk
  Lid in beeld
  Adriaan van Heeswijk
  Over de schouders van vierde generatie kijken bij Bakkerij van Heeswijk. ‘Ons belangrijkste ingrediënt is tijd’, aldus Adriaan van Heeswijk.
  lid-in-beeld
  beko-coöperatie
  Bakt u de beste speculaas?
  Speculaaskeuring 2023
  Bakt u de beste speculaas?
  Bakkers en banketbakkers in Nederland kunnen hun speculaasproducten laten beoordelen in oktober.
  beko-coöperatie
  beko-coöperatie
  Iedere dag bakken met veel plezier!
  Lid in beeld
  Iedere dag bakken met veel plezier!
  Jan van Dommelen, huidige eigenaar van Stadsbakkerij van Montfoort, is al 48 jaar bakker.
  lid-in-beeld
  beko-coöperatie