Beko sterk de toekomst in

23 januari 2018 |

Tijdens de eerste bestuursvergadering van het nieuwe jaar spreken we met het hoofdbestuur over de nieuwe strategische koers voor Beko. Aanwezig zijn: Marquerithe Verheul (coöperatie directeur), Aike Hilvers (voorzitter), Victor van der Pluijm (penningmeester), Luc van den Burgt en Bas van Esch.

Waarom is er een nieuwe strategie ontwikkeld?
De wereld om Beko heen verandert in rap tempo. De toekomst houden we niet tegen. Bij de ontwikkeling van de nieuwe strategie is gekeken naar een groot aantal trends en ontwikkelingen en zijn de kansen en bedreigingen in de markt voor Beko geanalyseerd. Daarop heeft Beko haar toekomstige beleid afgestemd en daarnaast wil Beko op alle fronten haar prestatie verbeteren en groeien in resultaat. Om dat alles te realiseren is een nieuwe strategische koers nodig die duidelijkheid schept voor de korte en langere termijn. Belangrijk voor de continuïteit van Beko, voor de toekomst van onze leden en onze medewerkers.

Wie hebben die nieuwe strategie ontwikkeld?
Er is een grote groep mensen betrokken geweest bij het tot stand komen van de strategische plannen. In 2017 heeft het Beko MT de basis gelegd. Dat managementteam wordt gevormd door: Marquerithe Verheul, Helma Elemans en Gertwin Klomp (Beko Coöperatie), Henk Elemans (Beko Techniek), Ronald Pijl (Beko Verpakkingen) en Jaap Wim Heijnen (Stolp International). Marquerithe behartigt in het Beko MT eveneens de belangen van Beko Groothandel en Beko Advies.
Medio 2017 zijn voorstellen voor een nieuwe strategische koers gepresenteerd aan het hoofdbestuur en daarna aan de ledenraad, die van harte instemden met de plannen!
Vervolgens is de strategie voorgelegd aan een groep van ongeveer 30 medewerkers en tenslotte hebben de MT’s van de individuele Beko-bedrijven de algemene Beko-strategie vertaald naar een strategie voor hun eigen bedrijf.
Zaterdag 13 januari jl. is de nieuwe strategie gepresenteerd aan de medewerkers van de Beko-bedrijven.

Kernwaarden... Beko is BLOE 
Samen met de missie zijn de kernwaarden de basis voor wat Beko is en wat Beko doet. Kernwaarden bepalen het dagelijkse handelen van Beko Coöperatie en de Beko-bedrijven. De kernwaarden zijn de principes waarmee we willen werken. De beginletters van de vier gekozen kernwaarden vormen samen het woord BLOE!
  
De eerste kernwaarde is betrouwbaar. Bakkers hebben Beko opgericht om het beter te krijgen en het bedrijfsresultaat van de leden te verbeteren. Leden mogen daarop vertrouwen.
De tweede kernwaarde is loyaal. Beko is een coöperatie en dat betekent ‘samenwerken’: als bakkers met elkaar, als medewerkers met bakkers en als medewerkers met elkaar. In samenwerkingen zijn we loyaal en trouw.
De derde kernwaarde is open. Er gebeurt veel in de maatschappij, in de markt om ons heen en binnen Beko. Daarom is het belangrijk dat we ons openstellen voor de toekomst, voor vernieuwing, en bereid zijn de Beko-organisatie te verbeteren. Dat willen we opbouwend doen en niet even snel-snel en we zullen daarover open communiceren.
De vierde kernwaarde is evenwichtig. Beko moet een stabiele organisatie zijn, die moeilijke situaties, conflicten en tegenslagen aan kan. Beko moet vasthouden aan de lange termijn en mag daarbij niet uit balans gebracht worden.

Het hogere doel...de missie
De missie is de rode draad, het hogere doel. De missie vertelt waarom Beko bestaat. Bestuur en ledenraad willen beslissingen nemen die goed zijn voor de langere termijn van de Beko-organisatie en kiezen niet voor de gemakkelijkste oplossing en de korte termijn.

Beko Coöperatie heeft leden - de eigenaren van de coöperatie - en de Beko-bedrijven hebben klanten. Niet elke klant is ook Beko-lid. Daarom worden twee verschillende missies gehanteerd, die overigens wel naadloos op elkaar aansluiten.
De missie voor Beko Coöperatie is voor leden een optimaal toekomstperspectief en rendement verwezenlijken.
De missie voor de Beko-bedrijven is voor klanten de beste prestatie-prijsverhouding realiseren.

Toekomstperspectief...de visie

De visie is wat Beko wil realiseren in de periode waarvoor de nieuwe strategie geldt. Beko Coöperatie wil tot en met 2022 aan leden toekomstperspectief bieden:
• door de ambachtelijke bakkerijsector te versterken en
• jaarlijks, winstgevende groei te realiseren door van MKB-ondernemers in onze foodmarkt promotors te maken.

De individuele Beko-bedrijven hebben een eigen visie, die een afgeleide is van de visie van de coöperatie. Overigens richten een aantal Beko-bedrijven zich al enige tijd, en niet onverdienstelijk, ook op het Vlaamse deel van België.
In de visie staat onze foodmarkt en niet de bakkerijsector. Wat er nu wel en niet tot onze foodmarkt behoort, bepalen we later. Er wordt een gedegen onderzoek gedaan naar kansen en bedreigingen voor speciaalzaken waaronder (banket)bakkerijen, supermarkten, horeca en catering. Daarom presenteerden de Beko-bedrijven zich begin januari op de Horecava.

Het streven van Beko is om in 2022, met brood en banket als specialisme, een van de toonaangevende leveranciers in de Nederlandse en Vlaamse foodmarkt te zijn met een compleet aanbod producten en diensten en een optimale prestatie-prijsverhouding.

Hoofdlijnen voor beleidskeuzes Beko Coöperatie tot 2022
:
De uitkering voor leden stijgt door jaarlijks winstgevende groei.
De binding met leden wordt sterker door het bieden van exclusieve voordelen en service.
Aan leden wordt meer toekomstperspectief geboden door initiatieven te ontwikkelen die de ambachtelijke sector versterken.

Tijdens de Beko Ledendag op 11 juni a.s. wordt de nieuwe strategie uitvoerig toegelicht. Leden die al eerder vragen of opmerkingen hebben, kunnen daarvoor terecht bij het hoofdbestuur of sturen een mailtje naar: secretariaat@beko-cooperatie.nl.

Terug naar overzicht