Menu
totaalpartner in business

De menselijke maat terug!

07 september 2021

De menselijke maat terug

In ons dagelijks werk zien we ondernemers in de ambachtelijke bakkerijsector op vele fronten worstelen met regeldruk. Regelmatig wordt onze hulp ingeroepen om mee te kijken, mee te denken of om te helpen oplossen.

Het betreft dan vaak complexe situaties zoals bijvoorbeeld rondom langdurig arbeidsongeschikte medewerkers en het papier- en regelwerk wat hierbij komt kijken. Het gaat dan met name over het vastlopen bij het UWV en het ontvangen van een loonsanctie.

Ander recent voorbeeld is een bakkersbedrijf dat zijn rechtsvorm verandert en daarna compleet vastloopt bij de Stichting PAWW omdat het loonheffingsnummer is veranderd.

Lastig is ook vaak de BOR (bedrijfsopvolgingsregeling). In het leven geroepen om overdracht binnen één van de ruim 275.000 familiebedrijven in Nederland eenvoudiger te maken. Al deze bedrijven tezamen zijn verantwoordelijk voor ruim 2,2 miljoen banen en 53% van het BBP. Een soepel werkende regeling zou derhalve wenselijk zijn. Echter deze BOR is in de praktijk complex. Bijvoorbeeld bij versnippering van het aandelenbezit of door de strikte voorzettingseis van 5 jaar. De uitvoering van de BOR leidt vaak tot veel discussie met de Belastingdienst omdat regels op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden.

Het is begrijpelijk dat er regels en wettelijke bepalingen zijn die moeten worden nageleefd. Maar soms is de menselijke maat binnen een organisatie volledig zoek. De focus zou mijns inziens veel meer gericht moeten zijn op behoorlijk bestuur waarbij rechtvaardigheid en redelijkheid voorop staan en waarbij men niet alleen kijkt naar een strikte naleving van de wettelijke bepalingen maar meer naar het doel waarvoor deze regelingen in het leven zijn geroepen.

Echter wordt je soms blij verrast en treffen mijn collega Patrick van Duijnhoven of ik een ‘pareltje’ van een medewerker aan binnen zo’n organisatie. Iemand die ‘gewoon’ telefonisch te bereiken is of die je ook echt terugbelt. Iemand die de tijd neemt om met je te overleggen, die terugmailt en afspraken nakomt. Iemand die denkt in oplossingen en meet met de menselijke maat.

Dit soort pareltjes zouden er meer moeten zijn. Vandaar een pleidooi voor de terugkeer van de menselijke maat bij de organisaties zelf en niet alleen bij die ene medewerker die spontaan je dag goedmaakt.

Onze dank aan deze ‘pareltjes’ van medewerkers is groot!

Silvia van Nieuwsland
Bedrijfsadviseur en BU Manager bij Beko Advies

Deze column verscheen eerder in Bakkers in Bedrijf.

Ook interessant om te lezen

  Speculaastips van Frank
  Beko Advies | Speculaas
  Speculaastips van Frank
  Verse speculaas is een delicatesse met het hele jaar door verkoopkansen, goede marges en geen derving.
  beko-advies
  beko-advies
  STOP HET DOMINO-EFFECT
  WIJ HEBBEN UW HULP NODIG!
  STOP HET DOMINO-EFFECT
  Kabinet, wij als bakkerijsector doen een dringende oproep: STOP HET DOMINO-EFFECT!
  beko-advies
  beko-advies
  KERST IN OKTOBER?
  WIJ HEBBEN UW HULP NODIG!
  KERST IN OKTOBER?
  We willen het kabinet ‘wakker schudden’ met als doel om op korte termijn te komen met maatregelen.
  beko-advies
  beko-advies