Menu
totaalpartner in business

BTW verhoging: prijzen aanpassen, maar hoe?

11 december 2018

BTW-verhoging: verkoopprijzen aanpassen maar hoe?

ER IS DE AFGELOPEN TIJD TIJDENS BIJEENKOMSTEN VAN ONDER MEER STUDIECLUBS ONDER LEIDING VAN BEKO ADVIES GEDISCUSSIEERD OVER HET WEL OF NIET VERHOGEN VAN DE (WINKEL)VERKOOPPRIJZEN, ZO HOREN WIJ VAN CHIEL VAN DEN HOUT. WIJ VROEGEN HEM WELKE ONTWIKKELINGEN EN OVERWEGINGEN ER IN DIE DISCUSSIES MEE SPEELDEN? “MEDIO 2018 MOESTEN DE SALARISSEN CONFORM DE CAO VOOR HET BAKKERSBEDRIJF MET 1,25% WORDEN AANGEPAST. ALHOEWEL ER OOK GRONDSTOFFEN IN PRIJS DAALDEN ZIJN DEZE DIT JAAR GEMIDDELD GENOMEN GESTEGEN (MET EEN KLEINE 3%). VERDER IS ER EEN INFLATIE VAN 2%. REDENEN OM OPNIEUW TE CALCULEREN EN PRIJZEN AAN TE PASSEN.”

Het aantal aankopen in bakkerswinkels staat nog steeds - sinds september 2017 al - onder druk, met ruim 3% in de min. Beko Advies vindt dat een verontrustend feit, want wie de klant heeft, heeft immers de macht. Dat maant tot voorzichtigheid. ‘Kou in de lucht’ schreef het economisch bureau van ING eerder. Dat dreigt ook voor de ambachtelijke bakker, zo gaf Beko Advies de leden van Beko afgelopen najaar aan. “Prijsverhogingen, hoe legitiem ook, hebben in de loop van goede en slechte tijden de gang voor brood en banket naar de supermarkt eerder gestimuleerd dan afgeremd”, aldus Chiel van den Hout.

Grondstofprijzen
Desondanks is en blijft Beko Advies voorstander van het doorberekenen van prijs-en kostenverhogingen in de verkoopprijzen van producten. “Echter wel met het nadrukkelijke advies dit weloverwogen, met grote zorgvuldigheid en op productniveau te doen en niet meer door te berekenen dan wat noodzakelijk is. Met verlaging van grondstofprijzen moet ook rekening gehouden worden. Als in een algemene calculatie rekening gehouden wordt met inflatie, gestegen loonkosten en een gemiddelde stijging van alle grondstofprijzen, leidt dat volgens een globale berekening tot een bepaalde prijsverhoging. Het is echter niet verstandig op een dergelijke manier voor alle producten gezamenlijk een algemene prijsverhoging te calculeren. In de huidige marktsituatie, met een verder onder druk staand marktaandeel, moet er uitermate zorgvuldig en per product gecalculeerd worden.”

Loonkosten

“De ervaring leert helaas dat hogere prijzen het volume remmen”, zo vervolgt Chiel. “Alertheid op gevolgen en snel reageren is daarom geboden. Omzetdaling levert altijd verlies van resultaat op, op de korte termijn het meest, want ingrijpen in kosten vergt tijd. Beheersing van de loonkosten is zeker dan van uitzonderlijk belang. Personeelskosten zijn immers de grootste kostenpost in een ambachtelijk bakkersbedrijf. Efficiency speelt bij de beheersing van de personeelskosten ook een grote rol. Streven naar het maken van grote(re) charges waardoor de loonkosten in verhouding per producteenheid dalen en nog meer gebruik maken van technische mogelijkheden om dit mogelijk te maken, zijn belangrijke aandachtspunten. Dat laatste kan weliswaar op zich hogere energiekosten met zich meebrengen, maar energiekosten bedragen in het algemeen ongeveer 10% van loonkosten.”

1 JANUARI
Veel ondernemers hebben recentelijk vanwege gestegen loonkosten en mutaties van inkoopprijzen van grond- en/of hulpstoffen de (winkel) verkoopprijzen aangepast. “Het bij recente prijsverhogingen een voorschot nemen op de btw-verhoging hebben wij ten stelligste afgeraden. Daarover bleken de meningen vrij unaniem: doorvoeren per 1 januari aanstaande! De consument krijgt er via de media van alles over mee en weet wat er komen gaat. Nu staat die BTW verhoging van 6 naar 9% bijna voor de deur. Het is zoals het is. Doe het zo transparant mogelijk, rond daarbij niet af. Ook dat draagt bij aan minder kou in de lucht.”

Dit artikel verscheen in NBT Magazine - nr. 6-2018

Ook interessant om te lezen

  Column: 'Bereid u voor op decemberdrukte'
  Column Silvia van Nieuwland
  Column: 'Bereid u voor op decemberdrukte'
  Lees hier de nieuwste column van Silvia van Nieuwland uit Bakkers in Bedrijf.
  beko advies
  Bakkerijbranche
  Column: 'Geen enkele machine heeft een betere machine uitgevonden'
  Column Silvia van Nieuwland
  Column: 'Geen enkele machine heeft een betere machine uitgevonden'
  Lees hier de nieuwste column van Silvia van Nieuwland.
  beko advies
  Bakkerijbranche
  Column: 'Kwetsbaarheid'
  Column: 'Kwetsbaarheid'
  Column: 'Kwetsbaarheid'
  Lees hier de column van Silvia van Nieuwland 'Kwetsbaarheid'
  beko advies
  Bakkerijbranche