Menu
totaalpartner in business

Beko OmzetBarometer: 3 kwartalen 2021

02 november 2021

Met het bereiken van week 39 is inmiddels driekwart van het jaar 2021 voorbij. De Beko OmzetBarometer geeft over de verschillende kwartalen het onderstaande beeld.

Zoals bekend volgt Beko Advies alleen de winkelomzetten. Pasen viel dit jaar in het eerste kwartaal. De effecten van de coronapandemie in combinatie met dat gegeven zorgden ervoor dat de omzet in het eerste kwartaal fors hoger was dan in het jaar 2020. Pas in het 2e kwartaal van 2020 werd de invloed van corona in de omzetten zichtbaar. Vandaar dat in het 2e kwartaal de stijging ten opzichte van 2020 sterk afvlakte.

Hoewel het beeld per week sterk kon wisselen werden over het algemeen omzetplussen genoteerd, al was dat sterk locatieafhankelijk. De omzetten in het 3e kwartaal blijven gemiddeld op peil en liggen zelfs iets hoger dan in het 2e kwartaal. Het aantal kassabonnen is wel lager ten opzichte van voorgaande perioden. Het is met name de hoogte van de gemiddelde besteding die maakt dat de omzet gemiddeld ook in het derde kwartaal hoger ligt dan vorig jaar.

Cumulatief ligt de omzet van de meeste winkels nog steeds boven vorig jaar, Beko Advies ziet ook dat de omzet in de wat grotere winkelcentra/stadscentra maar langzaam terugkeert. De gemiddelde besteding blijft liggen op rond € 8,=. In 2019 bedroeg deze nog € 7,38. Een stijging van ruim 8%, hetgeen meer is dan de inflatie.

Gelet op sterk stijgende energieprijzen, stijgende prijzen van grondstoffen en materialen, verpakkingsmateriaal en oplopende loonkosten mede vanwege de krapte op de arbeidsmarkt zal eenieder zich, afhankelijk van de eigen situatie, moeten beraden of prijsverhogingen moeten worden doorgevoerd of niet.

Ook interessant om te lezen

  Column: 'De menselijke maat terug!'
  Column Silvia van Nieuwland
  Column: 'De menselijke maat terug!'
  Lees hier de nieuwste column van Silvia van Nieuwland uit Bakkers in Bedrijf.
  beko advies
  Bakkerijbranche
  Column: 'Zonder chaos geen orde'
  Column Silvia van Nieuwland
  Column: 'Zonder chaos geen orde'
  Lees hier de nieuwste column van Silvia van Nieuwland uit Bakkers in Bedrijf.
  beko advies
  Bakkerijbranche
  Column: 'Yes, we can'
  Column Silvia van Nieuwland
  Column: 'Yes, we can'
  Lees hier de nieuwste column van Silvia van Nieuwland uit Bakkers in Bedrijf.
  beko advies
  Bakkerijbranche